Fokus på ansvarlighed

Bliv en mere miljøvenlig virksomhed med fokus på bæredygtige reklameartikler, firmatøj og firmagaver
Ved køb af miljøvenlige reklameartikler, firmatøj og firmagaver, sender du et positivt signal til dine kunder og medarbejdere. Så hvis du ønsker en mere bæredygtig profil, kan du hos PromotionMakers finde et stort udvalg af miljøvenlige produkter. Kom forbi i vores hyggelige showroom i Charlottenlund, hvor du har mulighed for at se og mærke vores bæredygtige udvalg.
Fokus på bæredygtighed

FN’s 17 verdensmål

Fokus på bæredygtighed

Målet mod en mere bæredygtig fremtid er noget, vi alle stræber imod og det er essentielt, at alle bidrager og gør en forskel for sammen gør vi en større forskel

FN har opstillet 17 verdensmål, som samlet set skal føre til en klode, hvor alle mennesker har mulighed for et godt liv. Flere og flere virksomheder har taget et eller flere af disse verdensmål til sig, og derfor er mange virksomheder i Danmark godt med, og det største potentiale for forbedringer ligger tænkeligt i udviklingslandene. Alligevel mener vi, at der er meget vi kan bidrage med i Danmark og som en lille virksomhed som os.

Det kan være svært at komme i gang, især fordi problemerne kan virke helt enorme i forhold til en lille virksomhed som os. Men vi kan alle gøre noget, for at skubbe det hele i den rigtige retning, og det er bedst at starte lige der, hvor vi er, og med det som vi kender bedst, nemlig vores virksomhed. PromotionMakers.

Så, hvordan har vi bestemt os for, hvordan vi skal gøre?
Først har vi selvfølgelig brugt en del tid på, at stille os selv nogle spørgsmål. Derfra har vi lavet en liste over, hvilke forandringer der kan gøre vores virksomhed bedre. Vi har bestemt os for, at vi gerne vil sikre, at PromotionMakers indflydelse har en betydning. Derfor har vi udvalgt 4 ud af de 17 verdensmål. Det har vi gjort for at opnå en større indvirkning på få, fremfor at have minimal indflydelse på alle 17 mål.

Dem vi fokuserer på

6 rent vand og sanitet

Mål 6 : Rent vand og sanitet

Ambitionen for Verdensmål 6 er, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand. Samtidig skal alle mennesker have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold. Derudover handler mål 6 om at forvalte verdens vandressourcer på en bæredygtig måde.

Hvordan bidrager vi?

Hos Promotionmakers går vi helt basalt op i, at vores faciliteter er ordentlige. Dette indebærer at alle medarbejdere og besøgende, har adgang til rent drikkevand og ordentlige toiletforhold. Vi fokuserer også på, at undgå forurening af drikkevandet i vores bygning og derved bidrage til vandkvaliteten.
Derudover bruger vi almindelige vandglas eller genanvendelige drikkeflasker, som vi fylder fra vandhanen eller plastflasker af 100% genbrugsplast.

Vi bestræber os også på, at fokusere mere på de produkter som har en indvirkning på vandbesparelsen. Det betyder at vi går op i sporbarhed og bæredygtighed fra vores leverandører og de fabrikker som fremstiller en del af vores produkter såsom tøj, tasker, drikkeflasker mv. Ved brug af genbrugsmaterialer spares der nemlig tusindvis af liter vand, hvorfor det kan betale sig for både os og vores kunder, at vælge mere bæredygtige produkter, så vi derved kan bidrage til en mere bæredygtig vandanvendelse og reduktion af vandspild og vandforbrug. 

8 anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8 : Anstændige jobs og økonomisk vækst

Med FN’s verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, skal vi fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Samtidig går verdensmål 8 ud på at sætte fokus på arbejdstagerrettigheder, så folk ikke bare får et arbejde, men også får værdige og sikre forhold.

Hvordan bidrager vi?

Hos PromotionMakers går vi i høj grad op i, at vores arbejdsplads består af tillid og gode arbejdsforhold. Vi sørger for et sundt, sikkert og stabilt arbejdsmiljø, som derved sikre anstændige jobs. Disse ting lægger vi også vægt på, er et krav hos vores leverandører, deres medarbejdere og eksterne leverandører. Det er derfor et krav for os, at vores leverandører sikrer anstændige arbejdsvilkår og sikrer at produktioner udføres på en ansvarlig måde og samtidig sikrer arbejdstagerens rettigheder, sundhed og sikkerhed.

12 ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 : Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Hvordan bidrager vi?

Vi fokuserer på at reducere brugen af nye materialer og genbruger, når det er muligt, og sørger for, at affald sorteres korrekt og til genbrug. Vi arbejder også hele tiden på, at forbedre anvendelsen af vores virksomheds ressourcer herunder energiforbrug, hvilket er med til at reducere driftsomkostninger.

Derudover går vi op i, at vores leverandører arbejder målrettet med at forbedre sine miljøpåvirkninger, samt har styr på deres dokumentation herfor, sådan at vi kan tilbyde vores kunder bedre miljømæssige produkter og services ved at tænke i livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke flyttes til andre steder i værdikæden.

Slutteligt donerer vi også altid overskydende tøj og andre overskydende produkter til velfærd/genbrug.

15 livet på land

Mål 15 : Livet på land

Målet handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Hvordan bidrager vi?

Hos Promotionmakers stiller vi krav til dokumenteret sporbarhed for vores træ- og træbaserede produkter, med det formål, at illegal fældning og handel med illegalt træ forhindres, sådan at afskovning mindskes og biodiversiteten sikres.
Derudover har vi har blandt andet flere produkter, der er FSC®-mærket. Valg af FSC®-certificeret emballage er med til at fremme ansvarlig skovdrift samt at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra. I en FSC®-certificeret skov værnes der ikke kun om de sårbare naturområder, men der plantes igen skov, når noget bliver fældet. Dette bidrager til, at skoven er CO2-neutral.

Derudover prioriterer vi at have et stort udvalg af økologiske fødevareprodukter, som bidrager til en mere bæredygtig fødevareproduktion, hvilket spiller en central rolle for fremtidens bæredygtige udvikling, da fødevareproduktion, uanset om det er økologisk eller konventionel sker i tæt samspil med jordens ressourcer og dermed også sætter aftryk på vores ressourcer og klodens tilstand. 

Projekter som vi støtter

Bæredygtighed - vi støtter Grønt ansvar med fokus på bedre miljø
Bæredygtig udvikling og energi - støt grøn omstilling i Danmark
Miljøfokus - fokus på bæredygtighed og grøn omstilling
Vi støtter Vi er grønne - for et bedre miljø i Danmark

vind et Gavekort på 500 kr til Bagsværd Lakrids

Hver måned trækker vi lod blandt alles vores nyhedsbrevsmodtagere om et gavekort på 500kr til Bagsværd Lakrids