Handelsbetingelser

Generelt

PromotionMakers, herefter kaldet PM – sælger udelukkende til erhvervsmarkedet og handler ikke med private.

Medmindre andet er aftalt eller fremgår af en ordrebekræftelse, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

Grundet vores konstante produktudvikling er tekniske specifikationer og priser i brochurer, website m.v. vejledende. Disse specifikationer kan når som helst ændres af PM.

Vareprøver betragtes udelukkende som eksempler. Alle bestilte varer leveres i henhold til godkendt artwork design.

PM hæfter som leverandør af varer, tryk, brodering m.m. ikke for ophavsretten til det/de logoer som køber leverer til PM.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud afgivet af PM er gyldig i 14 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

Ved bestilling af produkter skal køber samtidigt levere logo filer eller andre design filer. Formatet skal være Adobe Illustrator (.ai – .eps eller .pdf).

Køber er forpligtet til skriftligt at godkende den fremsendte digitale trykprøve, inklusive korrekt stavning og grammatik. Når den digitale trykprøve er godkendt med skriftligt retursvar til PM, er PM ikke ansvarlig for eventuelle fejl.

En aftale mellem køber og PM anses først for indgået når PM har accepteret ordren. Ordren er bindende for køber, når køber har modtaget ordrebekræftelse med priser og leveringsbetingelser fra PM.

Køber er forpligtet til at kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med købers forventninger. Enhver uoverensstemmelse skal straks og indenfor 24 timer meddeles skriftligt til PM. Ordren sættes herefter i produktion og kan herefter ikke fortrydes.

Logofarver og logo med overgange

Pantonefarver skal oplyses ved ordreafgivelse. Vi gør opmærksom på at der skal accepteres en toleranceforskel på op til 5%. Den/de pantonefarver der oplyses og som er angivet på godkendt korrektur, er den der bruges til produktion af ordren.

Ved tryk i CMYK er toleranceforskellen op til 10%.

Logoer med skygger/overgange skal som udgangspunkt trykkes digitalt. Der kan være udfordringer med at få gengivet logoet på reklamegaver, der ikke er egnet til digitalt tryk.

Pris og betaling

Alle priser på website er nettopriser ekskl. moms.

Hvor vejledende fra priser er oplyst er disse ekskl. moms og ligger under de vejledende udsalgspriser, som vi kender fra detailbutikkerne.

PM forbeholder sig retten til, når som helst at ændre alle priser.

For kreditgodkendte kunder er betalingsbetingelserne netto 8 dage, medmindre andet er aftalt, og fremgår af ordrebekræftelsen.

Alle nye kunder betaler forud inden produktionen sættes i gang. Alle gængse betalingsmetoder fremgår af websitet. Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet når ordren afsendes fra lager.

PM forbeholder sig retten til ved større ordrer at bede om hel eller delvis forudbetaling af ordren inden produktionen sættes i gang.

Efter betalingsfristens udløb beregnes et rentetillæg på 1.5% pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato.

Alle tegninger, tekniske dokumenter, værktøjer etc. fremstillet af PM forbliver vores ejendom, uanset om dette er helt eller delvist betalt af køber.

Vareprøver

Vareprøver leveres til prøvens pris + fragt kr. 159,00 pr. bestilt brand.

Ved særlige opgaver og usikkerhed om varen, anbefaler PM at der investeres i en fysisk prøve. Dette for at sikre t alle forventninger er afstemt inden en reel produktion sættes i gang.

Lovgivning, alkohol

Salg af varer hos PM A/S sker i henhold til gældende dansk lovgivning. Personer skal være fyldt 18 år for at købe drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5% og være fyldt 16 år for at købe drikkevarer med en alkoholvolumenprocent der er lavere end 16,5%. Ved gennemførelse af ordrer erklærer kunden at være bekendt med gældende lovgivning om salg af alkoholdige drikkevarer.

Levering

Alle internet ordrer debiteres DKK 159 for fragt og håndtering pr. bestilt brand. Andre regler gælder for områder som slik og kildevand samt varer sendt på paller. Alle køb der sker gennem vores kundeservice på telefon eller via mail, hvor vi har ydet rådgivning og vejledning, gælder de leveringsbetingelser der står på ordrebekræftelsen.

Levering betragtes som sket, når varen er overgivet til den første befragter. PM er berettiget til at bestemme transportform og transportrute.

Estimerede leveringstider fremgår af ordrebekræftelsen, og gælder fra godkendt korrektur.

Der tages forbehold for levering og fakturering af +/- 10% af bestilt antal. Gælder køb af strøartikler, slik, kuglepenne. Listen er ikke udtømmende.

Forsinkelse

PM kan ikke holdes ansvarlig for en forsinkelse, der er opstået udenfor vores rimelige kontrol såsom handlinger udført af tredjeparter, der omfatter men ikke er begrænset til, enhver strejke, brand, myndighedsindgreb, dårlige vejrforhold, krig eller terrorhandlinger.

Garanti, mangler og kundens godtgørelse

PM garanterer at varerne ved levering vil være fri for defekter som skyldes defekte materialer eller dårlig udførelse.

Under denne garanti, vil PM efter eget valg enten reparere, erstatte eller kreditere kunden for alle varer der viser sig at være defekte forudsat følgende:

  1. PM bliver skriftligt underrettet af køber senest 7 dage efter levering af ordren
  2. At de defekte varer straks returneres til PM. Udgifter til tilbagelevering af leverancen påhviler køber
  3. At PM kan godkende at varen er defekt og ikke er forårsaget af forkert brug, forsømmelse, uheld, forkert opbevaring eller håndtering, reparation eller ændringer der ikke er påvirket af PM

Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at kræve skadeserstatning af PM.

Fortrydelsesret

Det er ingen fortrydelsesret på bestilte varer. I de tilfælde, hvor mærkningen ikke er påbegyndt, forsøger vi dog altid i bedst mulige omfang at tilgodese kundens ønske om at afbryde ordren. Eventuelle påbegyndte omkostninger debiteres dog altid.

Ansvarsbegrænsning

Hvis PM bliver fundet ansvarlig for eventuelle tab eller skade på kunden er et sådant ansvar begrænset til det beløb, køber har betalt for de enkelte varer.

PM er ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, herunder ethvert direkte eller indirekte tab såsom tab af fortjeneste, uanset hvordan de opstår. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke for personskade eller dødsfald, der opstår som en direkte følge af vores uagtsomhed.

PM er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af PM eller andre, PM har ansvaret for.

PM accepterer ikke ansvar for indirekte tab, følgeskader, tab af indtægt eller fortjeneste, tab eller skade på ejendom og/eller tab fra krav fra tredjemand som følge af anvendelsen af varer købt hos PM.

Værneting

Enhver tvist der måtte opstå mellem PM og køber i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder fortolkningstvivl af betingelserne, skal afgøres ved Københavns Byret efter danske retsregler.

vind et Gavekort på 500 kr til Bagsværd Lakrids

Hver måned trækker vi lod blandt alles vores nyhedsbrevsmodtagere om et gavekort på 500kr til Bagsværd Lakrids